Terug naar De Poort

Wat is de Poort?

De Poort is als zelfstandige stichting op 5 oktober 1968 opgericht en houdt zich in Pijnacker bezig met jeugdwerk voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Stichting De Poort organiseert veel en verschillende activiteiten.

Doelstellingen

De Poort schept een pedagogisch verantwoorde ruimte waarbinnen kinderen hun eigen creatieve mogelijkheden leren kennen en kunnen ontwikkelen. Elkaar respecteren en zorg voor elkaar hebben, zijn wezenlijk belangrijk binnen het Poortwerk.

De Poort heeft een Protestants Christelijke achtergrond.

Binnen de clubs werken wij op een eigentijdse manier aan waarden en normen met de kinderen. Kerstfeest en Pasen wordt in samenwerking met de PKN uit Pijnacker gevierd.